Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej!

Rejestracja/Registrierung
Zapomniałeś hasła?/Passwort vergessen?

11 PAŹDZIERNIKA 2017

Chcesz nawiązać nowe kontakty handlowe z firmami z Niemiec, otworzyć biznes na terenie Niemiec? Zaprezentować swoje usługi, zostać podwykonawcą lub zleceniodawcą niemieckiej firmy?

 

Weź udział w Giełdzie Kooperacyjnej „Partnershaft und Business“, która w tym roku odbędzie się 11 października 2017 roku w ramach Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej!

11. OKTOBER 2017

Möchten Sie neue Handelskontakte mit Firmen aus Polen knüpfen, ein Geschäft in Polen gründen, Ihre Leistungen präsentieren oder als Auftraggeber/Auftragnehmer auftreten?

 

Nehmen Sie an der Kooperationsbörse „Partnerschaft und Business“ teil, die im Rahmen der Deutsch-Polnischen Tage am 11. Oktober 2017 organisiert wird.

Unser oberstes Ziel ist es, die Entwicklung der Stadt Szczecin als Anlaufstelle zu präsentieren, an der Wirtschaftskontakte zwischen Deutschland und Polen neue Projekte und Partnerschaften stimulieren. Die Veranstaltung trägt dazu bei, die Position lokaler Unternehmen sowie ihre Expansion auf den polnischen Markt zu verstärken, neue Geschäftskontakte zu knüpfen, Best-Practice-Beispiele auszutauschen sowie die Investitionsattraktivität zu unterstreichen.

Während der Kooperationsbörse wird jeder Unternehmer die Möglichkeit haben, ein direktes Gespräch mit einem anderen Unternehmer aus Polen oder Deutschland zu führen, Experten und Vertreter der öffentlichen Verwaltung sowie Wirtschaftsförderorganisationen beider Länder zu treffen. Das Event ist an lokal, regional sowie international tätige Unternehmen gerichtet.

Melden Sie sich heute noch an!

Naszym nadrzędnym celem jest pokazanie Szczecina jako miasta, w którym kontakty gospodarcze między Polską a Niemcami sprzyjają nowym projektom i partnerstwu. Wydarzenie pozwoli na umocnienie pozycji przedsiębiorstw lokalnych oraz ich ekspansję na rynek niemiecki, pomoże nawiązaniu nowych kontaktów handlowych oraz wymiany dobrych praktyk oraz podkreśli atrakcyjność inwestycyjną regionu.

W trakcie Giełdy każdy przedsiębiorca otrzyma możliwość przeprowadzenia otwartego dialogu z innym przedsiębiorcą z Polski lub Niemiec, będzie miał możliwość spotkać ekspertów, przedstawicieli zarówno administracji publicznej, jak i organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości w obu krajach. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy działają na rynku lokalnym, krajowym, jak i zagranicznym.

Zarejestruj się już dziś!

ZEREJESTRUJ SIĘ NA KONFERENCJĘ

GIEŁDA POLSKO-NIEMIECKA

Zasady działania platformy rejestracyjnej:

  1. Tworzymy profil firmy – do 4 października 2017 r. Po rejestracji użytkownika proszę pamiętać o utworzeniu profilu firmy. Po zaakceptowaniu przez administratora profil firmy pojawi się na stronie.
  2. Po 4 października wysyłamy zaproszenia do firm i instytucji, z którymi chcielibyśmy się spotkać podczas Giełdy Kooperacyjnej. Spotkania mają formę krótkich, 15 minutowych rozmów B2B. Zaproszone poprzez platformę firmy mogą potwierdzić zaproponowane spotkania.
  3. W przypadku, gdy sami nie umówimy spotkań, system dobierze nam firmy na podstawie zaznaczonej podczas rejestracji branży.
  4. Otrzymujemy kalendarz spotkań na 11 października 2017 z rozpiską godzinową.

Sponsorzy

Partnerzy